تعیین نمره چشم

تعیین نمره چشم

تعیین نمره چشم

تعیین نمره چشم یکی از خدماتی است که در این مجموعه به متقاضیان ارائه می گردد. تعیین نمره چشم برای سه دسته از افراد انجام می گیرد.

افراد نزدیک بین، دور بین و افرادی که به آستیگماتیسم دچار هستند. در صورتی که تعیین نمره چشم با دستگاه های پیشرفته و توسط اپتومتریست انجام گردد، از دقت بالایی برخوردار است. باید توجه نمود که هر گونه نقص و مشکل در دیدن دور و نزدیک و اطراف، می تواند موجب سردرد و یا خستگی چشم ها گردد و به مشکلات بیشتری منجر گردد.

نواحی دورتر دچار مشکل است و تار می بیند. در این شرایط مراجعه به یک مرکز تخصصی و تعیین نمره چشم الزامی می باشد. به طور معمول متخصص مربوطه با معاینه کردن شبکیه و تست فشار چشم و بهره بردن از تجهیزات مورد نیاز اقدام به تعیین نمره چشم می نماید.

دور بینی نیز یکی از مشکلات شایع دیگر می باشد که شخص نواحی دور را با وضوح می بیند ولی در دیدن نزدیک دچار مشکل است و باید توسط متخصص مربوطه تعیین نمره چشم گردد. گاهی اپتومتریست مربوطه برای باز کردن مردمک چشم از قطره استفاده می کند تا دقت تعیین نمره چشم افزایش یابد.

آستیگماتیسم نیز مشکلی است که به دلیل به هم خوردن حالت کروی چشم اتفاق می افتد و فرد را دچار دوبینی می کند. یا اینکه سبب می شود اجسام به یک سمت سایه انداخته و یا تار دیده شوند. برای چنین مشکلی نیز می توان از عینک و لنزهای تماسی استفاده نمود و استفاده از تجهیزات برای تعیین نمره چشم مفید خواهد بود.

اپتومتریست هم با استفاده از عدسی های گوناگون در عینک مخصوص، اقدام به تعیین نمره چشم می نماید و هم با نشاندن فرد در روبروی دستگاه فوروپتر، اقدام به تعیین نمره چشم می نماید. این دستگاه از دقت بسیار بالایی برخوردار می باشد و خطاهای روش ها قدیمی تعیین نمره چشم را ندارد.

پس از تعیین نمره چشم مهم ترین کار استفاده از عینک و لنزهای استاندارد و مناسب با نمره چشم مورد نظر می باشد که در این مجموعه نیز انجام می گیرد. در هنگام تعیین نمره چشم باید دقت نمود که علامت اختصاری OD به چشم راست اشاره می نماید و علامت اختصاری OS به چشم چپ اشاره می کند. عبارت SPH نیز نشان دهنده نمره چشم تعیین شده می باشد.

مطالب مرتبط